Melmelades i almívars naturals i artesans

Gaudeix del gust natural de la nostra fruita

Avís legal

En Compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, LES FILOS SCP informa de que és titular del lloc web WWW.LESFILOSMARKET.COM . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, LES Filos SCP Informa dels Següents Dades: El titular d’aquesta pàina web és LES FILOS, SCP, amb NIF: J66038001 i domicili social, a Masia Olivella s / n 08739 Lavern (Subirats) Barcelona. La Direcció de Correu electrònic de contacte amb l’Empresa és info@lesfilosmarket.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de LES FILOS SCP confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de LES FILOS SCP, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de LES FILOS SCP proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per LES FILOS SCP per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats. L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per LES FILOS SCP contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

LES FILOS SCP no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. LES FILOS SCP declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves gener pàgines web. En conseqüència, LES FILOS SCP no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

LES FILOS SCP es reserva el dret a realitzar modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

LES FILOS SCP es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, LES FILOS SCP informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de LES FILOS SCP no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de LES FILOS SCP contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per LES FILOS SCP.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LES FILOS SCP informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de LES FILOS SCP, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, LES FILOS SCP informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça LES FILOS SCP, Bon Repòs, 2, 08600 Berga. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els texts, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a LES FILOS SCP Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de LES FILOS SCP

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

LES FILOS SCP es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i LES FILOS SCP es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i LES FILOS SCP, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.

Contacte

info@lesfilosmarket.com

(+34) 609 14 97 79

Casa Olivella s/n
08739 Lavern (Subirats)
BARCELONA

Horari: dilluns - divendres
de 9.00 a 19.00 h

LA TEVA COMANDA A CASA

PREPARACIÓ
1-2 DIES LABORABLES

TRANSPORT
24-48h

ENTREGA PEDIDO
3-4 DIES LABORABLES